seniorzy
Dzisiaj jest, 26 stycznia 2021
Warszawawww.booked.net
-7°C
Śnieg
A
A
A
close
Prawo i finanse
Prawo i finanse
Powrót
01.02.2019 / Prawo i finanse
Czy każdy może być świadkiem testamentu?
Wszyscy  wiemy, że  osoba  ciężko  chora,  nie  mogąca  sporządzić  pisemnego ostatniego  wyrażenia  swojej  woli  /testamentu/, może  uczynić  to  w  obecności  świadków.
 
Wyobraźmy sobie taką oto sytuację: jesteśmy  zadowoleni, bo przy tym fakcie (sporządzeniu testamentu) uczestniczyło np. 6  osób. Następnie sprawa  trafia  do  sądu i  okazuje  się, że  nie  został spełniony  wymóg  wynikający  z  treści  art 952&1 k.c. i  testament  jest  nieważny, gdyż  przepis  powyższy  mówi  o  świadkach, ale  w znaczeniu  prawnym. Świadkowie  Ci  bowiem  muszą spełniać  pewne  kryteria gwarantujące  ważność  testamentu.
 
Powyższy  przepis  wyróżnia  względną  i  bezwzględną niezdolność  do  bycia  świadkiem  testamentu  ustnego.
Kiedy  bezwzględnie  nie  można  być  świadkiem  testamentu  ustnego?
 
Przy  sporządzaniu  testament nie może uczestniczyć:
 
osoba  nie  posiadająca zdolności  do  czynności  prawnych - jest niewidoma, głucha  lub  niema, lub nie  może (lub nie potrafi) czytać  i  pisać,
nie  władająca  językiem  w  którym  spadkodawca  wyraża  swoją ostatnią wolę,
została  prawomocnie  skazana  za  składanie  fałszywych  zeznań.
 
Każda osoba uczestnicząca przy tej czynności, a spełniająca któryś z powyższych warunków, zostaje wyłączona i jeżeli po jej wyłączeniu liczba  świadków jest mniejsza niż trzech to testament  jest  nieważny.
Co  rozumiemy  przez  względną  niezdolność  do  bycia  świadkiem? 
 
Przy  sporządzaniu  testamentu nie może uczestniczyć:
 
osoba,  dla  której  została  przewidziana  jakakolwiek  korzyść  w sporządzanym  ustnym  testamencie,
małżonek  tej  osoby,  jej  krewni  lub  powinowaci pierwszego  i  drugiego  stopnia  oraz  osoby  pozostające  z  nią  w  stosunku  przysposobienia.
 
Należy jednak zwrócić uwagę, iż „wada” ta nie powoduje  zasadniczo nieważności  testamentu  ustnego. 
 
W  wyrażonej  ostatniej  woli  staje  się nieważne tylko  to  postanowienie,  które  temu  świadkowi  przysparza  korzyści.  Istotnym  natomiast  jest,  gdy  z  treści  testamentu  lub  z okoliczności wynika, że  bez  ww. nieważnego  postanowienia,  spadkodawca  nie  sporządziłby  testamentu  danej  treści (a więc wszystko miało przypaść jednej osobie, a znajduję się ona wśród świadków) W tym przypadku  nieważny  staje  się  cały  testament  -  art 957 &2 k.c.
 
oprac. BP dla HappySenior.pl
Top

Strona korzysta z plików "cookie" w celu realizacji usług zgodnie z Regulaminem. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję